Địa điểm: Củ Chi, Việt Nam
Chủ đầu tư: Woldon
Quy mô: 3ha cảnh quan
Thời gian: 2016
Dịch vụ cung cấp: Tư vấn thiết kế