Địa điểm: P. Tân Tạo, Q. Bình Tân, TP. HCM
Chủ đầu tư:  Công ty CP TECCOT
Quy mô: 2,000 m2 cảnh quan
Thời gian: 2016
Dịch vụ cung cấp: Tư vấn thiết kế