Địa điểm: Nguyễn Huệ, Quận 1, HCM
Chủ đầu tư:  Times Square Investment J.S.C
Quy mô: 1,000 m2 cảnh quan
Thời gian: 2016
Dịch vụ cung cấp: Tư vấn thiết kế