Địa điểm: Naypyidaw của Myanmar
Chủ đầu tư: Myanma Group
Quy mô: 20,000 mcảnh quan
Thời gian: 2016
Dịch vụ cung cấp: Tư vấn thiết kế