Địa điểm: Bến Vân Đồn, Quận 4, HCM
Chủ đầu tư: Công ty May Diêm Hà Nội
Quy mô: 5,000 m2 cảnh quan
Thời gian: 2017 – 2018
Dịch vụ cung cấp: Tư vấn thiết kế và thi công cảnh quan trọn gói – Chăm sóc bảo dưỡng cảnh quan.