Địa điểm: Quốc Lộ 1, Quận Thủ Đức, HCM
Chủ đầu tư: Đất Xanh Group
Quy mô: 10,000 m2 cảnh quan
Thời gian: 2016
Dịch vụ cung cấp: Tư vấn thiết kế