Địa điểm: P. Long Trường, Quận 9 , HCM
Chủ đầu tư: Novaland
Quy mô: 30 ha cảnh quan
Thời gian: 2017
Dịch vụ cung cấp: Tư vấn thiết kế