Địa điểm: Tân Kiểng, Quận 7, HCM
Chủ đầu tư: ThaoDien Investment
Quy mô: 5,000 m2 cảnh quan
Thời gian: 2017
Dịch vụ cung cấp: Tư vấn thiết kế