Địa điểm: Trần Lựu, Quận 2, HCM
Chủ đầu tư: HUSH CREATIVE Co. Ltd,
Quy mô: 5,000 m2 cảnh quan
Thời gian: Đang thi công
Dịch vụ cung cấp: Tư vấn và thi công cảnh quan, chăm sóc bảo dưỡng cảnh quan.