Địa điểm: Thảo Điền, Quận 2, TP. HCM
Chủ đầu tư: Madam Huong
Quy mô: 200 m2 cảnh quan
Thời gian: 2017 – 2018
Dịch vụ cung cấp: Tư vấn thiết kế – thi công